Иван Гюзелев

От Gabrovowiki
Версия от 07:43, 6 октомври 2023 на Admin (беседа | приноси)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Иван Гюзелев. Изображение: Александър Мартинов, Габрово през Възраждането, 1940
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Иван Недев ГЮЗЕЛЕВ (24 юни 1844, Габрово - 6 октомври 1916, София) е просветен деец, учен (физик, математик и философ), общественик и политик.

Първи български учител специалист по физика

През есента на 1860 г. се записва да учи в Одеса и завършва Херсонската духовна семинария, а през 1871 г. и Физико-математическия факултет на Новорусийския университет като един от Априловите стипендианти.

Завръща се в Габрово и започва да учителства в Габровското класно училище, където обзавежда първия физически кабинет. Той е първият български учител специалист по физика.

Заедно с Райчо Каролев и Петър Генчев изработват първата програма за седмокласно обучение, като реорганизират училището по образец на руските средни учебни заведения. По негов почин към габровското читалище се създават народен университет и театрална трупа. По време на Априлското въстание (1876 г.) заедно с други учители - руски възпитаници е заподозрян в участие по подготовката му. През м. май е арестуван и откаран в Търновския затвор, където престоява около месец.

Дейност след Освобождението

След Освобождението се включва в реорганизацията на учебното дело в България като търновски окръжен инспектор (1878 г.), пръв пълномощник (чиновник за особени поръчки) на Марин Дринов (завеждащ Отдела за просвещение и духовни дела), като началник на отделение в Отдела за народното просвещение и духовни дела (1878-1879 г.).

Иван Гюзелев е депутат (по избор) и секретар на Учредителното събрание от 1879 г., министър на народното просвещение (май-ноември 1880 г.), председател на Върховната сметна палата (1880-1894 г.). Спомагателен (1868 г.), дописен (1875 г.) и действителен (1884 г.) член на Българската академия на науките.

Творчество

Автор на учебници и математически съчинения – „Кратка елементарна геометрия (1873 г.), „Ръководство към физиката” (1874 г.), „Елементарна аритметика” и „Начална алгебра” (1893 г.), „Основите на геометрията” (1894 г.) и др. Удостоен с ордените: „Св. Александър” – V степен (1888 г.), IV степен (1889 г.), III степен (1900 г.) и др.

Признание

Природоматематическата гимназия, разположена в квартал Радичевец в Габрово, носи името на акад. Иван Гюзелев.

Източници

Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов. Ред. Момчил Цонев. Състав. Даниела Цонева, Ирена Узунова. София, Фондация за българска литература, 2012, с. 157
Цонева, Д., Цонев, М. Кварталите на Габрово. Част 2. София, Фондация за българска литература, 2023, с. 202

Арменски, Ст. Иван Гюзелев. – Огнище на духовната мощ на българина. София, Отечествен фронт, 1973, с. 150-158; Априловски свод. Автор-съставител Петрана Колева. София, БАН, 2009, с. 180-181.