Начално училище "Васил Левски"

От Gabrovowiki
Версия от 11:28, 18 януари 2023 на Admin (беседа | приноси) (Нова страница: „Категория:Габрово Категория:Образование {| align=right |- | frame|Начално училище "Васил Левски". Изображение: [http://gabrovowiki.com/ gabrovowiki.com] |- | {{Данни | 1882 г. | Начално училище | Валентина Венкова-Иванова | [http://www.nuvasillevski.hit.bg/ www.nuvasillevski.hit.bg] | n.u._vlevski@abv.b...“)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Начално училище "Васил Левски". Изображение: gabrovowiki.com
Обща информация
Основаване 1882 г.
Вид Начално училище
Директор Валентина Венкова-Иванова
Уебсайт www.nuvasillevski.hit.bg
Електронна поща n.u._vlevski@abv.bg
Телефон 066 / 807 736
Адрес ул."Юрий Венелин" 5
Емблема Липсват данни към момента
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Училище „ Васил Левски” е единственото начално училище в Габрово днес. Намира се в центъра на града в близост до много обществени сгради и културни институции. В него се обучават ученици на възраст от 7 до 11 години.

История

След Освобождението населението на Габрово започва да нараства. Според първото преброяване в 1880 г. то вече е 7646 души. Градът расте на юг, към така наречения „ Горен край”. Налага се да се построи и в тази част на града ново училище. Общината започва строежа през 1881 г. в местността „ Малешковото” до Горнокрайския мост. Така се появява ново начално училище - „Горнокрайското”. То е открито през 1882 г. Първи учители в него са Димитър Зидаров от Дряново, Димитър Гиргинов от Търново и Георги Дрешков от Габрово. В училището от 1893 до 1897 г. е ученик и известният детски писател, габровецът Ран Босилек (Генчо Негенцов).

През 1908-1909 г. училището е ремонтирано, а през 1959-1960 г. е направен основен ремонт и надстройка на втория етаж.

През 1945-1946 г. Горнокрайското училище се преименува в училище „Васил Левски”.

От 01.09.1956 г. то се влива в Единното народно училище „Васил Априлов”, а от 01.09.1958 г. учениците от началната степен на бившето ССУ „Васил Априлов” се преместват в сградата на училище „В. Левски”, което се обособява в самостоятелно Народно начално училище „В. Левски” .Съгласно Закона за изменение на Конституцията на РБ, приет от Великото Народно събрание на 15.11.1990 г., обнародван в ДВ. бр.94/23.11.1990г., в преходната разпоредба думата „народна” се заличава. От 23.11.1990 г. на горното основание Народно начално училище „Васил Левски” става Начално училище „Васил Левски” – гр. Габрово.

Училището днес

В училище "Васил Левски" са разкрити СИП–ове по английски език, информационни технологии, музика, спортни танци, изобразително изкуство, футбол и школа по математика.

Училището разполага с компютър и интернет във всяка класна стая, логопедичен кабинет с компютър и интернет, кабинет за компютърно обучение, библиотека и медицински кабинет.

За обучението и възпитанието на учениците се грижат 15 учители.

Успехи на учениците

По традиция всяка учебна година се провеждат конкурси за рисунка и литературна творба по случай патронния празник 19 февруари и пролетен спортен празник през месец април.

Учениците от НУ „ В. Левски” участват в математически и литературни състезания, конкурси и турнири от общоградски, регионален и национален мащаб и заемат едни от челните места.

Източници

nuvasillevski.hit.bg