Помощно училище "Николай Палаузов"

От Gabrovowiki
Версия от 12:06, 18 януари 2023 на Admin (беседа | приноси) (Нова страница: „Категория:Габрово Категория:Образование {| align=right |- | frame|Помощно училище "Николай Палаузов". Изображение: ПУ "Николай Палаузов" |- | {{Данни | Няма данни към момента | Помощно училище | Анелия Александрова | [http://palauzovschool.info/ palauzovschool.info] | palau...“)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Помощно училище "Николай Палаузов". Изображение: ПУ "Николай Палаузов"
Обща информация
Основаване Няма данни към момента
Вид Помощно училище
Уебсайт palauzovschool.info
Електронна поща palauzovschool@abv.bg
Телефон 066/80 56 56
Адрес ул. "Николай Палаузов" 3
Емблема Няма данни към момента
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

В училище "Николай Палаузов" се обучават деца със специални образователни потребности.

Училището днес

Дейността на училището е насочена към обучение и възпитание, осигуряващи успешна социална интеграция и професионална реализация; подготовка за интегриране на деца в общообразователна среда. Училището извършва диагностична, консултативна и рехабилитационна дейност.

Училището осигурява подкрепяща среда: достъпна архитектурна среда; екип от специалисти - специални педагози, лoгопед и психолог, който извършва оценка на образователните потребности, проследява динамиката в развитието на децата със специални образователни потребности и разработва индивидуални образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие; обучение по индивидуални програми.

Източници

palauzovschool.info