Братолюбиво общество

От Gabrovowiki
Статията е отпечатана в "Априловски свод", Научноинформационен център "Българска енциклопедия" при БАН, Петрана Колева, 2009 г.
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Благотворително дружество в Габрово, съществувало в периода 1869-1871 г.

История

Братолюбиво общество е благотворително дружество в Габрово. Основано е през пролетта на 1869 с цел да подпомага бедни ученици и габровските училища. Според дописка във в. „Турция“ (№ 10, 1869) дружеството се посрещнало благосклонно от населението и в него се записали около 300 членове. Седмичният членски внос бил диференциран — 1 грош, 20 пари и 10 пари. Дружеството съществува до възобновяването на градското читалище през 1871.

Източници

Априловски свод. Съст. Петрана Колева. София, Научноинформационен център "Българска енциклопедия", 2009, с. 83