Варовник

От Gabrovowiki
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Квартал на Габрово, разположен на северния склон на хълма Баждар.

История

Със сравнително кратка история на съществуване като населено място. През 18-19 век районът е известен като местност с много вареници за добиване на вар, откъдето произлиза името му. До 50-те години на 20 век значителна част от склона е заета с овощни градини, след което започва постепенно да се оформя в квартал. Най-рано е заселен южния край на Варовник. Днес се развива като типичен жилищен район на Габрово.

За нуждите на своите обитатели през април 1984 г. в квартала е открито детско заведение, именувано през 1997 г. детска градина “Дъга”.

Индустриално развитие

През 1943 г. в своя сграда (на днешната ул. “Ангел Кънчев”) се настанява памуко-тъкачната фабрика “Шипка“, собственост на Димитър Минчев. От 1965 г. в сградната база на тъкачницата се нанася Окръжното печатно предприятие, преобразувано след пет години в Държавна печатница. До 1978 г. нейната дейност се свързва с кв. Варовник.

Източници

Цонева, Даниела. Габровските квартали. Родени от пътя, закърмени от реката. Габрово, 2001, 34-35