Велчевци

От Gabrovowiki
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Квартал на Габрово, разположен на 3 км югозападно от града по левия бряг на р. Синкевица, приток на Янтра. Обявен за квартал през май 1957 г.

Възникване и ранно развитие

Велчевци съществува като селище от годините на турското господство. Не е известно кога се поставя неговото начало. Знае се, че първият му заселник – някой си Велчо, забягнал от турско преследване, създава на хълма Юрта колибите Горни Велчевци. Жителите му са преселници от к. Славовци, Чехлевци, Сирмани. Сравнително по-късно – през 80-те години на 19 век, възникват к. Долни Велчевци, разположени от двете страни на шосето за Гачевци и Трънето. Първи слизат на пътя и създават нов център на поселището братята Пенчо и Иван Генчеви.

Индустриално развитие

В миналото основен поминък на жителите на с. Велчевци са земеделието, скотовъдството, кираджилъка. През 1941 г., върху закупеното в м. Дабевото място, дружество “Химия и индустрия” с управител инженер-химика Владимир Ананиев Явашев започва строеж на фабрична постройка. Предмет на дейността му е производството на спомагателни химикали за текстилната и кожарска промишленост. След завършване градежа на фабриката през 1946 г. се разширява нейната дейност – снабдява с химикали не само габровските текстилни предприятия, но и такива в цялата страна. В края на 40-те години предприятието извършва доставки за 84 фабрики в страната.

През 1942 и 1943 г. във Велчевци започват производство на памучни платове две фабрики. Иван Шкодров в съдружие с Иван Милчев и Михаил Петров създава предприятие под името ОДД “Жакард”. Основател на фабрика “Устрем” е Рачо Пенчев в съдружие с Лазар Ангелов.

Промишлеността на квартала в по-ново време е представена от открития на 1 август 1961 г. хлебозавод.

Култура и образование. Обществено развитие

Заетостта на населението е свързана и с откритата през м. декември 1946 г., след основен ремонт, сграда на читалищния дом. През 1951 г. започва да функционира нощно-дневен санаториум за работници от текстилните предпиятия в Габрово. Действащото в квартала седмо основно училище е изградено като се използва част от сградния фонд на фабриката на Владимир Явашев. То отваря врати в началото на м. декември 1960 г. Събира учениците не само от квартала, но и от кв. Гачевци и с. Трънето, в които през 1971 и 1972 г. са затворени началните училища. На 15 юни 1982 г. в двора на училището е открит паметник на патрона му – Ботевият четник и военен командир Никола Войновски.

От месец септември 1979 г. в специално изградена за нуждите му сграда се настанява дом “Майка и дете”. Той е разкрит като лечебно-профилактично заведение през 1960 г.

Източници

Цонева, Даниела. Габровските квартали. Родени от пътя, закърмени от реката. Габрово, 2001, 36-38