Войново

От Gabrovowiki
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Квартал на Габрово, разположен на 3 км западно от града, вляво от шосето за Севлиево срещу “Винпром”. Обявен за квартал през май 1971 г.

Възникване и ранно развитие

Първоначалното му наименование, с което се формира селището, е Вуевци, променено с указ от м. февруари 1951 г. на Войно. По-популярно в народната употреба е името Войново.

За първи заселници и основатели се считат Драган Първи и Драган Втори. Като наемни работници от т.нар. войници, събирани за работа в Анадола и Цариград, за да обработват султанските земи, те забягват от тежкия ангариен труд. Спасявайки се, идват със семействата си в началото или средата на 18 век в Габровския край и създават селището-колиби. Наименувани Вуйниковци, което турците наричат Вуюнлар (т.е. вуйници, войници), с времето името претърпява няколко трансформации – Войовци, Вуювци, Вуевци.

Стопанско развитие

Основен поминък са кърджийство, грънчарство, овощарство, дюлгерство. Най-силно развито е грънчарството. През 70-те години на 19 век грънчарите със свои работилници и пещи от к. Вуевци са 8-10 души, в първите десетилетия се увеличават на 20-25 души. С едно от изделията им – пръстени тръби “кюнци”, са изработени старите водопроводи в Габрово и региона. Вуевските кърджии обикалят Плевенско, Ломско, Видинско, Свищовско. Неорганизирани в еснаф, жените от Вуевци упражняват в средата на 19 век занаята бояджийство.

Участие във войните

Вуевци са активни участници в поредица войни – Марин Димитров (Кривия) в Кримската руско-турска война (1853-1856 г.), осем души са опълченци от IХ дружина и се включват в Освободителната война (1877-1878 г.), участие има и във всички войни за национално освобождение и обединение от 1885, 1912-1913 г., Първата световна война (1914-1918 г.).

Култура и образование

Първото училище във Вуевци е отворено през 60-те години на 19 век като домашно. Негов основател и пръв учител е абаджията Христо Иванов Марин (Куция), който урежда занятията в бащината си къща. В 1893 г. се открива селско училище, което се помещава в различни частни къщи. През учебната 1903-1904 г. се строи специална училищна сграда.

През 1920 г. е направен опит за създаване на обществена библиотека в селото – първото читалище “Пробуда”. Официално читалището в с. Вуевци е създадено 1925 г. под ново име “Светлина”.

Благоустрояване

В периода 1962-1965 г. се строят за нуждите на населението два язовира, използвани за напояване и за изградената свинеферма, създадена като Междукооперативно свинеугоително стопанство на 22 юли 1961 г.

Източници

Цонева, Даниела. Габровските квартали. Родени от пътя, закърмени от реката. Габрово, 2001, 39-41