Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов

От Gabrovowiki
Габрово след Освобождението. Спомени от д-р Константин Вапцов. Ред. Момчил Цонев. Състав. Даниела Цонева, Ирена Узунова. София, Фондация за българска литература, 2012, първо издание. 232 с., 10 л. илюстрации. ISBN 978-954-677-078-3
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

„Габрово след Освобождението. Спомени от д-р Константин Вапцов” (2012) е четвъртата книга от поредицата с исторически издания "Габрово - живият град" на авторите Момчил Цонев и Даниела Цонева. Поредицата се издава от Фондация за българска литература - София и Обществен комитет "Васил Левски" - Габрово.

Габрово след Освобождението. Спомени от д-р Константин Вапцов. Ред. Момчил Цонев. Състав. Даниела Цонева, Ирена Узунова. София, Фондация за българска литература, 2012, първо издание. 232 с., 10 л. илюстрации. ISBN 978-954-677-078-3

Кратко описание

Спомените, които са писани в средата на 20 век, се появяват за първи път в самостоятелно издание. Книгата се посвещава на 135-ата годишнина от освобождението на Габрово през 1877 г. Водещ редактор на изданието е Момчил Цонев, а съставители – Даниела Цонева и Ирена Узунова. Книгата се издава от Фондация за българска литература – София в партньорство с Обществен комитет „Васил Левски” – Габрово. Софийското издателство и лично издателят Румен Баросов вече пета година се ангажират с популяризирането на габровското минало.

Освен оригиналния текст на Константин Вапцов, в книгата са включени и текстове на съставителите от „Габрово – живият град” – „Константин Вапцов – човекът и лекарят”, „Житийна хроника”, „За спомените и времето – изживяно и описано”, „Речник на Вапцовите герои”. Като „Приложение” са включени лични и семейни снимки, документи на К. Вапцов и семейството му, родословие на фамилия Вапцови, философски мисли, записани от д-р К. Вапцов.

Д-р Вапцов разделя текста на своите спомени на десет части – „Пазарят“, „Барата“, „Чаршията“, „Кирчо махлеси“, „Горният край“, „Конашкият мост“, „Грънчарската махла“, „Лъката“, „Табаците“, „Д-р Петър Цончев“. Преобладаващо архитектурни, заглавията на разделите са само отправни точки, откъдето разказът тръгва и се разпръсква в различни посоки – за да разкаже за хора; да обрисува цели квартали с техните мостове, ханове, кафенета, воденици, чешми, герани, училища, фабрики, паметници, местности; да се върне към случки, празници и детски игри от миналото.

„Още от първите редове на спомените, в които Вапцов разказва за габровския пазар, читателят ще се потопи в една друга атмосфера и неусетно ще тръгне по улиците на града. Ще се спре пред дома на Боба или пред аптеката на Юрдан Пенчев, ще надзърне зад стените на Михалевия хан или ще влезе в кафенето на Ботю Драголов. Ще се запознае с невероятната история на способния, но провалил се математик Еким Степанов и с творческата съдба на самоукия иконописец Рачо Тихолов. Ще отпие от бозата на Радя или ще опита от сладкишите на Колчо Шекерджията. Ще чуе историята за посрещането на хаджи Мускур от поклонението в Светите места или за това как габровци си отмъстили за грубостта на Фердинанд. Това са само малка част от онези запомнящи се щрихи, с които д-р Вапцов пресъздава една цяла панорама на реалния живот на Габрово – такъв, какъвто го е запомнил той, такъв, какъвто ние можем да го видим благодарение на неговите спомени” – пише в предговора към изданието доц. Пламен Митев, декан на Историческия факултет при Софийския университет.

Източници

Онлайн музей на Габрово