Гаврил Кръстников

От Gabrovowiki
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Гаврил Колев КРЪСТНИКОВ (ок. 1847 г., Габрово - 23 март 1906 г., Габрово) е ханджия, участник в националноосвободителните движения.

Съратник на Левски

Един от първите габровски младежи, посветени от В. Левски в тайните му намерения за създаване на комитетска мрежа в Габрово и Габровско още при първото му посещение през зимата на 1869 г. Заедно с брат си Георги стават част от революционното ядро на местния комитет. Бащиният хан (наречен Кръстник-Колчовият) – един от най-оживените и известни в Габрово – е предпочитано от Апостола убежище и място за срещи с габровци.

Участие в Априлското въстание

Един от 72-та Дюстабанови четници по време на Априлското въстание през 1876 г. Напуска Габрово с 11 души въстаници, които на 3 май в м. Завоя при с. Трънето (Габровско) застигат основната група. Донася знамето на четата, ушито от габровката Мария Иванова Ряскова.

По решение на Ц. Дюстабанов е определен за един от съветниците на Бочаровата група четници. Поверено му е ръководството на 80 души (габровци, батошевци и селяни от околните колиби) за организиране защитата в района на батошевските лозя. По-късно се присъединява към четата на подвойводата Тотю Ива-нов и се включва в сраженията при Зла река край Ново село. След битката под старопланинския връх Марагидик на 11 май 1876 г. не е посочен нито в групата на Цанко Дюстабанов, нито сред останалите живи, тръгнали с Т. Иванов. Предполага се, че е един от четниците, потърсили сами убежище в Балкана.

Участие в Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.)

На 1 май 1877 г. се записва доброволец в Трета опълченска дружина и участва в боевете при Стара Загора. Включва се в боевете за защита на прохода Шипка от 9 до 13 август и при Шейновския укрепен лагер на 27 и 28 декември 1878 г. като конен сотник. Отчислен от военна служба на 25 юни 1878 г. Награден за проявено усърдие и храброст по време на августовските Шипченски боеве със сребърен и светлобронзов медал. След Освобождението се занимава с дребна търговия.

Източници

Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов. София, Фондация за българска литература, 2012, с. 172
Даниела Цонева, Момчил Цонев. Имало едно време в Габрово. София, Фондация за българска литература, 2008, с. 175

Гъбенски , Хр. и П. Историята на града Габрово и габровските въстания. Габрово, Дружествена печатница „Заря”, 1903, с. 113; 118, 143, 149-150, 154, 167, 177-178, 182, 187; Цонева, Д. За съдбата на Гаврил и Георги Кръстникови – габровските съратници на Васил Левски. – Съратници и сподвижници на Васил Левски. Ловеч, Изд. Общобългарски комитет и Фондация „Васил Левски”, 2007, с.183-191.