Гачевци

От Gabrovowiki
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Квартал на Габрово, разположен на 4-5 км западно от Габрово по левия бряг на р. Синкевица при сливането й с р. Мечковица. Обявен за квартал на 8 май 1971 г.

Възникване

Първите заселници идват от Карлово около 1750-1760 г. Според легендата някой си Гачо, преследван от турската власт като комита, успява да забегне и заедно със семейството си полага основите на ново населено място. Наименувано Гачевци по името на първия род Гачовите. От този род произхожда д-р Никола Василиади – общественик, дарител за народна просвета, завещал имот за основаване и поддържане на занаятчийско училище в Габрово.

Развитие

През май 1961 г. започва строежа на яз. Синкевица. Октомври 1972 г. е открит парк за отдих “Синкевица”, разположен между кварталите Гачевци и Велчевци.

Култура и образование

Първото училище, което по своята система на преподаване наподобява килийното, е открито в дюкянчето на Пенчо Креслев през 1862 г. от учителя Димитър от с. Гарваните. Специална училищна сграда е построена в с. Гачевци през 1868 г. на място, подарено от Колю Пеев Пенев (Попа).

На 9 декември 1921 г. е основано читалище “Пробуда”, но първото театрално представление е реализирано още в 1902 г. През 1945 г. в с. Гачевци е създадено и женско дружество.

Икономика

Населението намира поминък в различни занаяти – земеделие и животновъдство, грънчарство, кърджийство, дюлгерство. Наличието на подходящи глини и много дърва за изпичане на грънците осигурява препитание на основна част от жителите на Гачевци. Изделията на майсторите колари, обущари, ковачи, кожари се разнасят по пазарите на Текирдаг и Родосто от местните търговци-кърджии. Много строители намират работа в Добруджа, Тракия, Влашко (Румъния). Освен на гурбет в Казанлъшко, Старозагорско и Пловдивско, гачевски жители достигат в Одринско, Кюстендженско, в района на Рила планина.

Източници

Цонева, Даниела. Габровските квартали. Родени от пътя, закърмени от реката. Габрово, 2001, 41-44