Георги Бочаров

От Gabrovowiki
Статията е отпечатана в "Априловски свод", Научноинформационен център "Българска енциклопедия" при БАН, Петрана Колева, 2009 г.
Георги Бочаров. Изображение: Facebook страница Габрово - живият град
Обща информация
Роден около 1855, Габрово
Починал 16 януари 1903, Габрово
Дейност командир на една от двете групи на Дюстабановата чета през 1876 г., опълченец, кмет на Габрово след Освобождението
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Георги Бочаров е командир на една от двете групи на Дюстабановата чета през май 1876 г., опълченец в Руско-турската освободителна война, кмет на Габрово (1899-1902).

Революционер и опълченец

Георги Попдимитров Бочаров (около 1855, Габрово — 16 януари 1903, Габрово) — български революционер и общественик. Учи в ГУ, а през 1873—1875 — бояджийство в Прага. Участва в обществените прояви на габровската младеж. През 1870 изпълнява ролята на Михалаки в пиесата „Михалаки чорбаджи“ — едно от първите театрални представления в Габрово, изнесено от членове на Ученическото дружество и на читалището. Присъединява се към габровците, привлечени към националноосвободителното движение от Васил Левски (вероятно през 1870). В началото на 1876 габровските революционери го изпращат в Румъния, за да се свърже с „главния централен комитет и да вземе инструкции за действие“ (Гъбенски 2003, с. 150). Бочаров пътува за Гюргево, среща се със Ст. Стамболов и заедно с него отива в Букурещ, където участва в комитетски събрания в къщата на Димитър Ценович (присъствал и Христо Ботев), след това през Плоещ, Браила и Галац отива до Болград и се свързва с Филип Тотьо, който бил искан за войвода в I революционен окръг. С него пътува до Браила; оттам на 29 февруари се връща в Габрово. При обявяването на Априлското въстание в Габрово (1 май 1876) се включва в четата на Ц. Дюстабанов — писар и член на щаба, оглавява едно от двете отделения, на които войводата я разделя на 3 май, участва в сраженията й, помага на Дюстабанов след раняването му и се придвижва с него до с. Бойновци, Габровско. Успява да се укрие и да емигрира в Румъния. Опълченец в Руско-турската освободителна война (1877—1878).

Общественик и кмет след Освобождението

След Освобождението (1878) е общественик в Габрово, кмет на града (1899—1902). Автор на „Записки на Георги Бочаров за дейността на Габровската чета“ (Изв. Държ. архиви, 31, 1976), които са ценен исторически извор.

Източници

Априловски свод. Съст. Петрана Колева. София, Научноинформационен център "Българска енциклопедия", 2009, с. 81

П е т р о в, Ц. Документи от фонда на Георги Бочаров по въпроси на стопанския, културния и политическия живот преди Освобождението. — Изв. Държ. архиви, 24, 1972, с. 167—196. Ж е ч е в, Н. Записки на Г. Бочаров за дейността на Габровската чета 1876. — Пак там, 31. 1976.