Дядо Дянко

От Gabrovowiki
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Квартал на Габрово, разположен по двата бряга на р. Паничарка между кварталите Маркотея от север и Хаджицонев мост от юг. От май 1957 г. е обявен за квартал.

Възникване и история

Началото му като селище е поставено в 1891 г., когато до стар геран Дянко Цонев Мехочев от Габрово отваря кръчма. По неговото лично име селището получава и названието си.

От септември 1951 до 1958 г. в квартала има първоначално училище, закрито поради построяването на ново по-голямо в кв. Маркотея.

На 27 септември 1972 г. в квартала са открити нови сгради на КАТ, поделение на МВР-Габрово.

Индустриално развитие

През 1901 г. по предложение на Главното интендантство при Военното министерство в населена местност Дядо Дянко се слага началото на първата българска ленено-конопена фабрика, собственост на Георги Тонков Рашеев.

През 1921 г. върху закупените имоти в м. Поличките, близо до р. Паничарка на мястото на стари чаркове (т.нар. Дръчкови чаркове), Пенчо Семов започва да строи фабрика за изкуствена коприна. Производството не се осъществява и през 1927 г. Семов оборудва в сградата вълненотекстилна фабрика – известна като „Вилата“ поради близостта й с дома-вила на собственика.

Стъкларската фабрика на Иван Д. Генев е създадена през 1943 г. След национализацията фабриката е преобразувана в ДИП Стръкларска фабрика “Петолъчка”. През 1952 г. е преименувана и десетилетия след това е известна като ДИП “Коста Стоев”.

Съвременното стопанско развитие на квартала е представено от ТПК “Янтра”, Института по телферостроене – ТЕСМА, фирма “Габрово-принт” и БКС.

== Пенчо Семов ==

Освен фабриката „Вилата“ в квартала се намират още две големи сгради, собственост на габровския индустриалец Пенчо Семов. Тук е неговата голяма триетажна вила, построена през 1928-1933 г. по проект на арх. Никола Гръблев. Според завещанието след смъртта му вилата трябва да бъде превърната в старчески приют.

По инициатива и със средствата на Пенчо Семов е построена и уникалната по своето външно архитектурно оформление сграда “Парахода”. Според завещанието тя трябва да се превърне в пансион за момичета.

Болници

На 15 март 1945 г. в “Парахода” е открита Военна болница за ранени от Отечествената война, обслужвана от трима лекари. От 6 юли 1948 г. същата сграда е обособена в специализирана болница за белодробни заболявания. Във вилата на П. Семов от 1 април 1948 г. е организирано ученическо общежитие. След 1951 г. сградата се използва като поделение на тубболницата, а от началото на 80-те години на 20 век – за инфекциозно отделение на Обединена болница “Д-р Тота Венкова”.

Източници

Даниела Цонева, Момчил Цонев. Имало едно време в Габрово. София, Фондация за българска литература, 2008
Цонева, Даниела. Габровските квартали. Родени от пътя, закърмени от реката. Габрово, 2001,45-48.