Еким Андрейчин

От Gabrovowiki
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Еким Стоянов АНДРЕЙЧИН (29 февруари 1876 г., Габрово - 27 юли 1947 г. Габрово) е учител, читалищен и музикален деец, публицист и поет, турист, фотограф и първи уредник на музея на Историографическото дружество в Габрово.

Биография

Завършва Априловска гимназия през 1894 г., в следващите 15 години учителства във Враца, Плевен, Оряхово, Ловеч. През 1905 г. се жени за Евгения Кандева, сестра на Ламби Кандев. В Габрово Еким Андрейчин се завръща в 1909 г., продължава да упражнява учителската си професия като преподавател по български език и история в Габровската мъжка прогимназия (1909-1917 г.), в Дряново (1917-1921 г.), в Техническото училище “Д-р Н. Василиади” (1921-1923 г.) и в Априловата гимназия (1923-1928 г.). Не завършва висше образование, но се самообразова в различни области на науката. До 1921 г. е избиран за член на Висшия учебен съвет. Активно участва във въздържателното (председател на ученическото и гражданското въздържателно дружество), туристическо и читалищно движение. Преселва се в София през 1929 г., където продължава да се включва в обществената дейност като лектор към Въздържателния и Читалищния съюз.

Историческа дейност

Значителна част от своя живот посвещава на историята и археологията – събира стари документи, съдове, дрехи, записва народни песни, умотворения, обичаи, съхранени спомени. Един от основателите на Историографическото дружество и негов дългогодишен подпредседател. През 1921 г. организира под ръководството на немския археолог д-р Макс Нойберт първите разкопки на м. Градище. В периода 1910-1928 г. създава фотографска документация с ценни и неповторими колекции снимки на Габрово.

Литературна дейност

Публикува статии в сп. „Трезво общество” (през 1930-1931 г. е негов редактор), във в. ”Въздържателче” (редактор в периода 1940-1943 г.), в габровския печат; реализира десетки лекции по астрономия и биология, за наследствеността, против окултизма и теософията; превежда няколко книги с общообразователно и литературно съдържание.

Източници

Андрейчин, Р. Спомени за моя баща – Еким Стоянов Андрейчин. Първия уредник на музея в Габрово. – 100 години музейно дело. Юбилеен сборник. Том II. Габрово, Дирек-ция „Културно-историческо наследство” - Габрово, 1987, с. 120-125; Енциклопедия Кой кой е в Габрово. Първа част. Габрово, Рекламно-издателска къща „Партньор – М”, 2004, 54; Априловски свод. Автор-съставител П. Колева, София, БАН, 2009, с. 25-26.