Кварталите на Габрово

От Gabrovowiki

„Кварталите на Габрово” е двутомно издание от историческата колекция "Габрово - живият град" на авторите Момчил Цонев и Даниела Цонева - част 1 (2020), част 2 (2023). Поредицата се издава от Фондация за българска литература - София и Обществен комитет "Васил Левски" - Габрово.

Повествованието за всеки квартал е тематично разделено на основни раздели като „Възникване“, „Наименование“, „Административно развитие“, „История до Освобождението (1878 г.)“, „История (1878 – 1944 г.)“, „История (1944 – 1989 г.)“, „Съвремие“, „Стопанско развитие (до Освобождението)“, „Индустриализация (80-те години на ХІХ – 1947 г.)“, „Индустриализация от втората половина на ХХ век“, „Известни личности и фамилии“. Според спецификите в развитието на конкретните квартали се появяват и раздели като „Култура“, „Образование“, „Здравеопазване“, „Църква“, „Спорт“, „Паметници“ и др. Оформени са и специални рубрики – „Знаете ли, че…“ с любопитни факти, „Из старите легенди“, „Из старата книжнина“ и „Д-р Вапцов разказва“ с избрано от предишни издания в поредицата „Габрово – живият град“ като „Габрово и габровци в старата книжнина. Том 1. Пътеписи (1662-1878 г.)“ и „Габрово след Освобождението. Спомени от д-р Константин Вапцов“. Разделът за всеки квартал е придружен с използвана литература, което е и своеобразен библиографски справочник за тях.

Двете части на „Кварталите на Габрово“ са първите книги от поредицата „Габрово – живият град“ с наличен QR код на задната корица, чрез сканирането на който от мобилно устройство читателите ще могат да посетят специална страница в „Онлайн музей на Габрово“ gabrovomuseum.bg. В нея ще се публикуват уточнения и допълнения към публикуваното в книгата или ново дигитално съдържение, свързано с габровските квартали. Към всеки раздел за квартал в книгата има отделен QR код, чрез сканирането на който читателите ще могат да посетят статия в Онлайн енциклопедия на Габрово gabrovowiki.com, посветена на съответния квартал.

Кварталите на Габрово. Част 1

Цонева, Даниела, Цонев, Момчил. Кварталите на Габрово. Част 1. София, Фондация за българска литература, 2020, първо издание. 352 с. ISBN 978-954-677-111-7

Цонева, Даниела, Цонев, Момчил. Кварталите на Габрово. Част 1. София, Фондация за българска литература, 2020, първо издание. 352 с. ISBN 978-954-677-111-7

„Кварталите на Габрово. Част 1“ е петата книга от историческата колекция „Габрово – живият град“ на Момчил Цонев и Даниела Цонева. В 352 страници са представени 28 очерка за габровските квартали от Б до М – Баждар, Бакойци, Беленци, Бичкиня, Бойката, Болтата, Борово, Варовник, Велчевци, Водици (Водници), Войново (Войно), Гачевци, Голо Бърдо, Дядо Дянко, Етър, Златари, Илевци, Йовчевци, Йонковото, Камъка, Кряковци, Лисец, Лъката, Любово, Лютаци, Маркотея, Младост, Монев дол.

За написването на книгата са използвани източници, включени в придружаващата библиография, както следва: печатни книги – 106, статии от сборници – 33, статии от печатни периодични издания – 219, архивни единици – 91, онлайн източници – 66, или общо 515 източника.

Предговори към книгата са написали проф. д-р ист. н. Иван Русев от Икономически университет – Варна и проф. д-р Пламен Митев от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

„Кварталите на Габрово. Част 1“ е първата книга от поредицата „Габрово – живият град“ с наличен QR код на задната корица, чрез сканирането на който от мобилно устройство читателите ще могат да посетят специална страница в „Онлайн музей на Габрово“ gabrovomuseum.bg. В нея ще се публикуват уточнения и допълнения към публикуваното в книгата или ново дигитално съдържение, свързано с габровските квартали. Към всеки раздел за квартал в книгата има отделен QR код, чрез сканирането на който читателите ще могат да посетят статия в Онлайн енциклопедия на Габрово gabrovowiki.com, посветена на съответния квартал.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерство на културата и спомоществователството на „Сигнал“ ЕООД, Почивен комплекс „Сигнал“, „Импулс“ АД, „Резбонарезни инструменти Габрово“ ЕООД и „Габро-Метал 2000“ ЕООД.

Кварталите на Габрово. Част 2

Цонева, Даниела, Цонев, Момчил. Кварталите на Габрово. Част 2. София, Фондация за българска литература, 2023, първо издание. 384 с. ISBN 978-954-677-123-0

Цонева, Даниела, Цонев, Момчил. Кварталите на Габрово. Част 2. София, Фондация за българска литература, 2023, първо издание. 384 с. ISBN 978-954-677-123-0

„Кварталите на Габрово. Част 2“ е шестата книга от историческата колекция „Габрово – живият град“ на Момчил Цонев и Даниела Цонева. В 384 страници са представени 24 очерка за габровските квартали от Н до Я – Негенци, Недевци, Новата махала, Нов център, Падало, Петкова нива, Пройновци, Радецки, Радичевец, Русевци, Сирмани, Славовци, Стефановци (Сарани), Студено кладенче, Тлъчници, Тончевци, Трендафил, Търсиите, Хаджицонев мост, Чехлевци, Шенини, Шести участък и стар център, Шумели, Ябълка.

За написването на книгата са използвани източници, включени в придружаващата библиография, както следва: печатни книги – 130, статии от сборници – 54, статии от печатни периодични издания – 264, архивни единици – 107, онлайн източници – 55, или общо 610 източника.

Предговори към книгата са написали проф. д-р ист. н. Иван Русев от Икономически университет – Варна и проф. д-р Пламен Митев от

Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерство на културата и спомоществователството на „ПАРОС“ ООД.

Източници

Онлайн музей на Габрово