Кряковци

От Gabrovowiki
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Квартал на Габрово, разположен на югоизток от кв. Бичкиня по пътя за с. Балани. Обявен за квартал през май 1971 г.

Възникване

Съществува като селище от около средата на 18 век. Първият му заселник Иван Кряката, по прякорното име на когото е наименувано, полага основите на домакинство в м. Иванчовата бахчия, последвано от ново заселване в м. Петроичиното.

Стопанско развитие

Железарството и кърджийството са основни занятия на местното население. Според данни от 1870 г. в колиби Кряковци, които броят 18 отделни стопанства, цялото мъжко население се занимава с ножарство. Особено добре развито е канджийството (направата на кании за ножовете).

През м. юли 1971 г. в Кряковци е открита кравеферма.

Известни личности

От Кряковци са индустриалците Илия Илев и братя Георгиеви. Ил. Илев става основател на памукотрикотажната фабрика „Бъдъщност“ в с. Гъзурници. Братята Петко и Гаврил Георгиеви са също собственици на плетачна работилница, която прераства във вълненотрикотажна фабрика.

Участие в Априлското въстание и войните

Участници в Априлското въстание (1876 г.) от Кряковци са Гаврил Велков (дядо на братя Георгиеви), обесен на 10 юни с.г. в Търново; братята Станьо и Петър Тодорови, Рачо Гатев, изправени пред Търновския съд като виновни за убийството на турско заптие; Ильо Велков, участник в четата на Христо Патрев Тодор Кирков и Станьо Гъдев, формирана в Новата Махала. Като доброволец в Руско-турската освободителна война се записва в 10 дружина Никола Тодоров Ковачев. Минчо Петков Кънев и Иван Генчев са убити като участници в Първата световна война.

Източници

Даниела Цонева, Момчил Цонев. Имало едно време в Габрово. София, Фондация за българска литература, 2008
Цонева, Даниела. Габровските квартали. Родени от пътя, закърмени от реката. Габрово, 2001, 58-59