Любово

От Gabrovowiki
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Квартал на Габрово, разположен на около 5-6 км южно от централната градска част, по поречието на Янтра и на пътя за вр. Шипка и кв. Етъра. Обявен за квартал с държавен указ от 14 май 1957 г.

Имената на квартала

Названието му Любово е по името на антифашиста Георги Генев (Любчо). В състава на квартала влизат самостоятелните селища колиби Гъзурници и Варчовци.

Произходът на наименованията на съставните селища е свързан с родовите имена на техните основатели. Гъзурници изразява сатиричното отношение на народа към първите му заселници. Непотвърдени източници сочат, че този прякор има връзка с данъка “гъзурнина” (данък върху житото), събиран от някои от прадедите на основоположниците на първия род.

В началото на 90-те години на 20-тото столетие името на квартала е преобразувано по наименованието на едно от съставните му селища – Варчовци. С това название той функционира до 2005 г., когато по решение на жителите му, е възвърнато старото – Любово.

Участие в Априлското въстание

По време на Априлското въстание през к. Гъзурници и Варчовци преминават войските на Тефик бей. Изгорени са няколко къщи и 3-4 души са убити.

Участник в четата на Цанко Дюстабанов от Варчовци е Петър Михов Колев. Митьо Митев Базиргянов от к. Гъзурници фигурира в списъците и на Дюстабановата чета и на четата на Христо Патрев, формирани през май 1876 г.

Култура и образование

Част от историята на квартала е основаното през 1879 г. начално училище, което днес вече не съществува. През януари 1928 г. е създадено читалище, за което в 1956 г. е открит нов читалищен дом.

Стопанско развитие през Възраждането

Основен поминък на населението през 18 и 19 век са железарството, дърводелството, кърджийството. След Освобождението част от населението търси препитание в полските райони на Севлиевско.

Индустрия

През 1897 г. Геню Кулев създава в Габрово работилница за тъкане на колани и пояси, която в 1913 г. е пренесена в с. Варчовци. След като в 1907 г. въвежда в производството машинното обработване на суровините, работилницата прераства във вълнено-текстилна фабрика “Геню Кулев и синове”.

По идея на Илия Илев от с. Кряковци, през 1909 г. е основана фабрика за памучно облекло “Бъдъщност”. След национализацията фабриката е цех „23 декември“ на комбината „Васил Коларов“.

Развитието на дървообработването е продължено през 20 век с основаната през м. декември 1947 г. дърводелска трудовопроизводителна кооперация “Изгрев”. На 3 декември 1958 г. тя е обединена с ТПК “Единство” под името “Янтра”.

Източници

Цонева, Даниела. Габровските квартали. Родени от пътя, закърмени от реката. Габрово, 2001, 35-36