Лютаци

От Gabrovowiki


Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Квартал на Габрово, разположен е на югозапад от кв. Недевци при устието на Руйчевския дол от левия бряг на р. Паничарка. Обявен за квартал от май 1971 г.

Възникване и ранно развитие

Една от възможностите за обяснение на името на квартала е от прякора Лютакът (лют, сприхав, зъл човек). Допуска се названието да е свързано и с топонимично име, диалектно по своето образуване – от “лютак”: вид твърд камък или люта местност с много стръмни, върли склонове. Друг вариант на етимологията на името е от термина “лютаци” – възлюти, стипчиви диви круши.

Лютаците се формира като населено място вследствие от заселването на две преселнически групи. Първата група е от трима бегълци, дошли със стадата си неизвестно откъде. Те се заселват вдясно от р. Паничарка на височината Чукилското, а овцете си настаняват под крушево дърво с твърде люти плодове. Другата група заселници почти по същото време населява баира вляво от реката на м. Чифлика. Не след дълго напускат стръмните и непристъпни планински чукари, като се установяват по течението на р. Паничарка.

Основно занятие на населението в миналото са животновъдството и дърводелството.

Благоустрояване. Култура

Днес развитието на квартала се свързва с язовир “Хр. Смирненски”. Строежът му започва на 26 януари 1961 г., а е завършен през 1965 г. Официалното му откриване за експлоатация е на 30 октомври 1966 г.

На 16 януари 1955 г. започва да функционира новата читалищна сграда в квартала.

Източници

Цонева, Даниела. Габровските квартали. Родени от пътя, закърмени от реката. Габрово, 2001, 65-66