Недевци

От Gabrovowiki
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Квартал на Габрово, разположен по поречието на Паничарка между кв. Хаджицонев мост и Лютаци. Обявен за квартал през ноември 1970 г.

Възникване и ранно развитие

Създаден като населено място при устието на Мечкоборски дол около 1600 г. от преселници от Троянско. За основополжник се счита Недю от с. Острец. С целия си род той се заселва при самата река и го наричат Недю Долненеца. Вторият преселник също носи името Недю. Затова дошлите нови преселници от Ново село, Троянско, наричат създадените вече колиби Недевци.

Нова история

До 1929 г. пътят по долината на р. Паничарка е основен за Шипченския проход след изоставяне на Малия друм през Киселчова могила.

През 1871 г. Недевци е махала от голямото селище Паничарка с 30 къщи. Бързо увеличаване на населението се налага в началото на 60-те години на 20 век поради започналия строеж на яз. “Хр. Смирненски”, след масово изселване на жителите от селата Спасета, Топлеш, Делиджеци и Тодорчета.

Източници

Цонева, Д. Габровските квартали. Родени от пътя, закърмени от реката. Габрово, 2001