Нов център

От Gabrovowiki

Участъкът западно от р. Янтра между моста „Игото“ и Шиваров мост е един от големите квартали в централната част на Габрово, който и досега няма име. В по-ново време е наричан с общото название „Административен център“ или „Районът по левия бряг на Янтра“. Както централният площад след промените през 1989 г. е преименуван на „Възраждане“, така и за целия квартал се предлага това име, но то не му придава в пълнота отлика от Шести участък, който в още по-голяма степен е свързан с възрожденския период. След 40-50-те години на ХХ в. в този район се съсредоточава административната дейност, като тук се намират сградите на общинската и областната администрация. Днес този квартал се развива и като основен културен център на града с присъствието на Драматичния и Кукления театър, зала „Възраждане“, Дом на културата, Художествена галерия „Христо Цокев“. В книгата „Габровските квартали – родени от пътя, закърмени от реката“ (2001 г.) авторът Даниела Цонева използва в повествованието си наименованието „Квартал-без-име“. В настоящото издание „Кварталите на Габрово“ за участъка западно от р. Янтра между моста „Игото“ и Шиваров мост въвеждаме името Нов център. Причината за това е наложилата се практика както в нашия език и култура, така и в други европейски общества за разграничаване на „старо“ и „ново“ селище – Старо село, Ново село, Стария град в Пловдив, градовете Йорк и Ню Йорк (в превод – Нови Йорк), Белград и Нови Белград (частта от сръбската столица, построена през втората половина на ХХ век) и т. н.  

Кварталът граничи на север с Падало, на изток с река Янтра, на запад с Баждар и Борово, а на юг с Маркотея и Бакойци.