ОУ "Христо Ботев"

От Gabrovowiki
ОУ "Христо Ботев". Изображение: ОУ "Христо Ботев"
Обща информация
Основаване 1927 г.
Вид Основно училище
Директор Пенка Петкова-Пенчева
Уебсайт ou-hristobotev-bg.com
Електронна поща sou_hr_botev_gabr@abv.bg
Телефон 066/80 82 44
Адрес кв. "Бичкиня" бул. "Столетов" 42
Емблема Няма данни към момента
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Едно от най-старите основни училища в Габрово. Разположено в квартал Бичкиня.

История

Събирането на средства за нова училищна сграда в Бичкинята започва през 1920 г., а самият строеж - четири години по-късно. От­к­ри­ва­не­то и ос­ве­ща­ва­не­то на но­ва­та учи­лищ­на стра­да ста­ва на 4 де­кем­в­ри 1927 г. През ля­то­то на 1935 г. се из­г­раж­да вто­ри етаж с те­ат­ра­лен са­лон. При тър­жес­т­ве­но­то ос­ве­ща­ва­не през 1936 г. на но­во­то раз­ши­ре­ние е да­де­но и име на учи­ли­ще­то – “Хрис­то Бо­тев”.

Се­гаш­но­то три­е­таж­но учи­ли­ще е из­г­ра­де­но през 1964 г., а в сре­да­та на 90-те го­ди­ни е за­вър­ше­но раз­ши­ре­ние насе­вер­но­то му кри­ло след съ­ба­ря­не на ста­ра­та учи­лищ­на сгра­да.

Училището днес

Училището разполага с два компютърни кабинета, два физкултурни салона, две спортни площадки, две фитнес зали, салон за тенис на маса, клуб по шахмат, библиотека. Към училището има мажоретен състав и две вокални групи "Мини-Макс" и "Звездни мечти".

Източници

Цонева, Даниела. Габровските квартали. Родени от пътя, закърмени от реката. Габрово, 2001, с. 27
ou-hristobotev-bg.com