ПГТ "Пенчо Семов"

От Gabrovowiki
Файл:PGT.jpg
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов". Изображение: pgt.gabrovo.bg
Обща информация
Основаване 1963 г.
Вид Професионална гимназия
Директор Радослав Стоянов
Уебсайт www.pgt.gabrovo.bg
Електронна поща pgtgabrovo@globcom.net
Телефон 066/80 10 93
Адрес ул. "Бенковски" 18
Емблема Няма данни към момента
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Професионалната гимназия по туризъм "Пенчо Семов" в Габрово е създадена като Техникум по обществено хранене през 1963 г. На 26.05.2008 г. за патрон на училището е обявен големият габровски индустриалец Пенчо Семов.

История

През учебната 1960/1961 година Министерството на просветата и културата открива една паралелка по „Обществено хранене“ към училището по облекло в Габрово. Приети са 37 ученици. По общообразователните предмети преподават учителите от училището по облекло, а за учители по учебна практика са назначени две учителки: Мара Иванова Габровска и Димитрина Грозданова.

На основание ПМС- 168/26.09.1962г. на 3 май 1963г. се обособява самостоятелен Техникум по обществено хранене (ТОХ) с директор Георги Русев Калчев и учителски състав: Люба Пенчева, Минка Дедева, Антонина Семерджиева, Богдана Кметова, Ганка Велкова, Димитрина Грозданова, Мара Габровска, Тодорка Занева, Райна Пелтешка, Цветана Чукобрадова, Виктория Михайлова. Приети са две паралелки с четиригодишен срок на обучение по специалностите: „Технология на храната“ и „Сервитьор“ и две паралелки ПТУ- специалност „Помощник - готвач“.

От месец януари 1965г. ТОХ се премества в старата сграда на училище „Христо Ботев“ в кв. „Палаузово“. Приемът е увеличен с нова паралелка „Технология на храната“– вечерно обучение.

През 1966/1967 г. започва подготовката за проектиране на нова сграда.

През 1967/1968 г. е организирана първата кулинарна изложба-базар.

През 1969/1970 г. техникумът разширява кръга на специалностите си с още една – „Търговия“, която е с тригодишен срок на обучение (СПТУ).

През 1970/1971 г. е обособено общежитие в сградата на училището в с. Балани поради увеличения брой на учениците. Открива се и задочна форма на обучение.

През 1971/1972 г. се открива нова паралелка- „Сервиране“ (СПТУ). Броят на учениците във всяка паралелка достига 40 . Учителката по икономика В. Гайдарджиева е удостоена с орден „Кирил и Методий”- трета степен.

През 1972/1973 г. е получено разрешение за започване строителството на учебен комплекс върху 22 декара площ в местността Радичевец. Училищният комплекс се състои от 20 класни стаи, общежитие с 260 легла, ресторант с банкетна зала със 140 места, 3 учебни работилници, физкултурен салон. За строежа са предвидени 200 хиляди лв.

През 1974/1975 г. Техникум по обществено хранене става учебно заведение Първа категория.

През 1975/1976 г. е разкрита нова специалност – „Продавач-консултант” с тригодишен срок на обучение.

На 5 февруари 1979г. започва първият учебен ден в новата сграда. Откриват се лекарски и зъболекарски кабинети.

В приема е включена и паралелка „Оператор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ (СПТУ).

На 15 септември 1979г. тържествено е открит учебният корпус, включващ: 16 кабинета и хранилища, физкултурен салон, учебни работилници, библиотека, учебно-опитен стол и бюфет за закуски. Открива се и общежитие със съвременни условия за живеене.

На 21 септември 1981г. тържествено се открива ресторант и хотел „Панорама“. Започва и обучението на две паралелки ЕСПУ с направление „Обществено хранене и търговско обслужване“ и „Хранително-вкусова промишленост“.

През 1982/1983 г. се открива единственото в града ученическо кино.

През 1983/1984 г. се въвежда обучение УПК (ХІ клас) по специалностите „Продавач-консултант“ и „Администратор-документалист“.

През 1984/1985 г. обучението в УПК продължава със специалностите „Продавач-консултант“ и „Кулинар“.

През 1985/1986 г. се въвежда обучение в ПУЦ (професионално-учебен център) – 2 паралелки.

През 1987/1988 г. в сградата на ТОХ е настанен СПТУМ „Ангел Денчев“, което води до двусменен режим на обучение.

По случай 25 годишния юбилей с Указ на Държавния съвет № 1358 от 18.10.1988г. Техникумът по обществено хранене е награден с орден „Кирил и Методий – ІІ-ра степен. Със звание „Отличник на Министерството на просветата“ са удостоени и преподавателите: Ив. Бобева, М. Савчева, М. Апостолова и Първанка Димитрова.

През 1990/1991 г. се въвежда обучение по нова специалност в СПТУ „Оператор на месни произведения“.

През 1991/1992 г. в СПТУ се откриват нови специалности: „Продавач-консултант“ и „Администратор-документалист“. За първи път се провежда приемен изпит по математика за специалността „Технология на храната“. Преустановява се дейността на учебно-опитния ресторант „Панорама“ и отдаването му на търг за 3-годишен срок.

През 1993/1994 г. във връзка с бъдещото развитие на Габрово като туристически център, в ТОХ се въвеждат нови специалности: „Икономика, управление и финанси на търговията“ 4-годишен срок на обучение и „Хотелиерство“ – 3-годишен срок на обучение .

Със заповед № РД-14-32 от 20.05.1994г. ТОХ се преименува в Техникум по ресторантьорство и хотелиерство. В новия прием са включени специалности с 4-годишен срок на обучение – „Технология и мениджмънт на производството и обслужването в заведенията за хранене”, „Мениджмънт в хотелиерството“ и „Сервитьор-барман“ с 3-годишен срок на обучение.

През 1995/1996 г. обучението по специалност „Икономика, управление и финанси на търговията“ се разширява и със задочна форма. Отборът по хандбал е носител на републиканската титла „Шампиони на България за девойки – 1996г.“

През 1996/1997 г. Техникум по ресторантьорство и хотелиерство става член на Туристическо сдружение „Габрово“ към Асоциация „Стара планина“. Техникумът е и утвърден от Националната борса на труда за обучение на безработни граждани.

След завършване на експеримента по Българо-датския проект Техникумът е утвърден да започне обучението по специалността „Икономика и маркетинг“ (задочна форма) за подготовка на специализирани кадри в частния и държавния сектор. Със заповед № РД-09-147 от 01.03.1998г. на МОН, ТРХ е определен за пилотно училище в разработване и прилагане на българо-австрийски проект за усъвършенстване професионалната подготовка на специалисти в областта на туризма в България. Учредена е първата ученическа кооперация в региона.

През 1998/1999г. ТРХ работи по четири международни проекта с Кралство Дания, Австрия, Швейцария и САЩ. През годината започва работа и по програмата „Леонардо“, обхващаща разработването и разпространението на международна стандартизирана образователна система за изучаване на професии в областта на отдиха и туризма с акцент върху информационните технологии. В резултат на работата по различни международни проекти училището получава 25 компютъра от Швейцария, 6 по програма „Джуниър Ачийвмънт“ и 17 от Австрия.

През 1999/2000 г. техникумът работи по 8 образователни проекта – 5 международни и 3 национални. Става и съучредител на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България. Отборът на училището се представя отлично в Националното състезание на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, проведено в гр.Пловдив и завоюва три първи места: І-во място-отборно, І-во място –готварство, І-во място – сладкарство. През годината излиза периодичният ученически вестник „Мастилени петна“.

През 2001/2002 г. техникумът работи по българо-австрийски образователен проект TOUR.NET, съвместно с КултурКонтакт - Австрия, МОН и средни училища от България, Албания и Румъния. В рамките на този проект се разработват 3 училищни проекта - В света на българските занаяти, Вълшебното царство на кулинарните шедьоври и От нищо нещо. На петото национално състезание по ресторантьорство и хотелиерство при участието на 16 отбора Техникумът по ресторантьорство и хотелиерство – Габрово става национален първенец.

Гимназията днес

През 2002/2003 г. техникумът е преименуван на "Професионална гимназия по туризъм“.

В началото на учебната 2004/2005 г. ПГТ е утвърдена за член на Европейската асоциация на училищата по туризъм.

През 2005/2006 г. гимназията работи успешно по трети Българо-австрийски образователен проект, в чиито рамки се издава един брой на училищен вестник „Звънец“ и книга „Хляб и ритуали“. Успешно стартират и приключват два нови проекта – „Младите лидери на Габрово“ и „Моят Град“. Проектът „Младите лидери на Габрово“ е финансиран от Демократичната комисия към посолството на САЩ. Партньори са община Габрово и Българското представителство на Корпуса на мира към правителството на САЩ. В регионалния кръг за средношколци на националното състезание по история „Земя на дедите ни, бъди благословена“ отборът на училището заема първо място. Индивидуална награда получава Христофор Атанасов от ХІ „а” клас в и единствен от 172 участници получава две грамоти - на национален клуб „Родолюбие“ за изключителна авторска реч и специална грамота на СБУ за отлично представяне.

През 2006/2007 г. на областния кръг на Олимпиада по география и икономика Николай Светославов Савчев от Х „а” клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ е класиран на първо място с право на участие в националния кръг. Велизар Михайлов Гутов от Х „а” клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, участва в Национален фестивал „Наука на сцената“, с разработен и представен от него уред „Геохрон-1“, предназначен за отчитане на реалното астрономическо часово време на всяка точка от земната повърхност. Участва в две мeждународни изяви – изложби в Швеция и конкурс за своя рисунка.

През 2007/2008 г. училището, единствено от региона, е включено в пилотния проект на Министерството на образованието „Информационна система на образованието". Ремонтирани и оборудвани са двете зали на ресторант „Панорама” със средства на Министерството на образованието и науката и КултурКонтакт – Австрия. Отпада паралелка „Производство на сладкарски изделия”, поради намаления брой ученици, завършващи основно образование. На областен кръг на Олимпиадата по география и икономика Георги Начев, ХІ „а” клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ е класиран на І-во място. Велизар Гутов, ХІ „а” клас „Икономика и мениджмънт“ успешно участва в Националната краеведческа конференция – Добрич и в Националния конкурс „Природно и културно наследство на моя роден край”. Получава специалната награда на фондация „Комунитас“ – „1000 стипендии за най-даровитите ученици от България“.

По решение на Педагогическия съвет и със заповед № РД-14-150 от 26.05.2008 г. на МОН за патрон на училището е обявен големият габровски индустриалец Пенчо Семов.

За пръв път ПГТ има своя клетва и химн. Текстът на химна е написан от Стефан Хицков – преподавател в училището.

През 2008/2009 г. се въвеждат две нови специалности с прием след VІІ клас, с интензивно обучение на английски език - „Кетъринг“ и „Организация на туризма и свободното време”.

На Международната олимпиада по география и икономика, проведена в Мексико 2009 Ивайло Тотев от ХІІа клас е капитан на националния отбор и е награден за отлично представяне от президента на National Geographic Society.

През 2009/2010 г. се въвеждат нови специалности, с прием след завършен VІІ клас - „Екскурзоводство“ и „Туристическа анимация“. Разработени са 9 нови национални и международни проекта, сред които два за учебни и производствени практики – обмен на учители и ученици с Тун-Швейцария и Аалст-Белгия.

През 2010/2011 г. икономическата среда налага нови специалности след завършен VІІ клас: „Банково дело“, „Икономика и мениджмънт“ и „Организация на туризма и свободното време“. Продължава работата по 10 национални и международни проекта, от които 7 нови. Кандидатства се по още 3 нови международни проекта - с Турция и Италия и по програмата „Коменски“.Реализиран е проект ”Мобилност” по програма Леонардо да Винчи – 20 ученици провеждат производсвена практика в Лайпциг –Германия.

През 2011/2012 г. в гимназията се работи се по 8 образователни проекта. Започва реализацията на дейностите по проект „УСПЕХ”. Започва издаването на училищен вестник „На нов ред“ по проект „УСПЕХ“ под ръководството на Жоржета Христова- учител по български език и литература. Изпълнен е проект „Модернизиране на две учебни работилници и една учебно- производствена база” по програма „Модернизация на професионалното образование” на МОМН.

През 2012/2013 г. по програма на фондация „Джуниър Ачийвмънт“ е учредена ученическа компания „СпецИкон“, под ръководството на П.Пенева.

През месец януари тържествено е открито реновираното общежитие със средства на МОМН.

Успехите на учениците

Ученици от гимназията заюват успехи в състезания. През 2002/2003 г. на І-то Национално състезание по география и икономика Павел Вълчев, ученик от ІХ „в” клас, получава специалната награда на МОН. На Европейското първенство по карате в Белград Ивайло В. Василев от Х „а” клас заема І-во място, а Пламен Н. Недялков става републикански шампион по бокс и шести на Световното първенство в Унгария.

Ученикът Павел Вълчев ХІ „в” клас е класиран на І-во място на Областната олимпиада по география и участва в Националната олимпиада в гр. Ямбол. На Републиканското първенство по двоен батут Силвия Димитрова,ХІІ „в” клас завоюва І-во място и ІІ-ро място на отбора по хандбал.

През м. февруари 2010 г. Габриела Камбурова ХІ „а” клас, специалност. „Кетъринг“ и Цветелина Цонева ІХ „б” клас, специалност „Организация на туризма и свободното време се класират на ІІ-ро място в Националния конкурс за училищни проекти за енергийна ефективност в направление „3“ и учителите А. Варчева, Г. Маринова, П. Помакова и Ил. Чичарова – на ІІ-ро място в направление „4“ за учители.

През 2010/2011 г. Румен Светлов Георгиев от ХІІ „в” клас– заема І-во място в конкурс „Моята силен старт за България” на Пощенска банка.

От 24 до 30 април 2011г. учениците Цветелин Костов, ХІ „б” клас и Гергана Димитрова ХІ, „д” клас, с ръководител М. Пройнова участват в международно кулинарно състезание „Фестивал на азорския ананас“ в гр. Понта Делгада – Португалия.

В националното състезание „Кулинарна импресия“ – Варна 2011 г. в категория „Най-добър млад барман“ Момчил Назъров, ХІІ „ б” клас е класиран на І-во място.

През 2012/2013 г. ученици от Х „б” клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ изработват арт предмети, които са включени в Менторската програма за учебни компании.

Източници

www.pgt.gabrovo.bg

prokarstterra.bas.bg