Падало

От Gabrovowiki

Квартал Падало се простира на левия бряг на р. Янтра от моста „Игото“ до свързващата транспортна връзка между кварталите Трендафила и Бойката (ул. „Лазурна“ и мост над Янтра). На юг граничи с Нов център, на запад с Баждар, Варовник, Голо бърдо, Младост, на север-северозапад – с Трендафила, на изток – с река Янтра. Оформя се в сегашните си граници след 30-те години на ХХ в., но придобива съвременен облик след 50-те години на ХХ в.

В целия период на своето съществуване Падало е кварталът с най-голямо разнообразие от обществени дейности – стопанска, социална, просветна и културна, здравеопазване, съобщения и транспорт. Падало става средоточие и на най-голям брой кожарски фабрики в Габрово.