Подемкран

От Gabrovowiki
Обща информация
Дейност Производител на кранове, кранови системи, телфери
Телефон +359 66/ 816 277
Адрес 5300 гр. Габрово, ул. Генерал Николов 1
Уебсайт www.podemcrane.com
Електронна поща sales@podemcrane.com, service@podemcrane.com
Основаване 1961
Управител(и) -
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

„Подемкран“ АД е от водещите в света доставчици на кранови компоненти, предназначени за кранопроизводители и крайни клиенти. Заводът за производство на електротелфери в Габрово е създаден с разпореждане на Министерския съвет от 30 януари 1961 г.

Обща информация

„Подемкран“ АД е от водещите в света доставчици на кранови компоненти, предназначени за кранопроизводители и крайни клиенти. Фирмата създава дивизия индустриални кранове, действаща на територията на България и региона.

В исторически план заводът за производство на електротелфери в Габрово е създаден с разпореждане на Министерския съвет от 30 януари 1961 г. Така се появява нов отрасъл в машиностроенето. На мястото на леярския цех на завод „Янтра” в се-верната индустриална зона се изграждат корпусите на най-големия в света завод за електротелфери – „Подем”. Производ-ството им започва няколко месеца по-късно - на 16 декември, т. е. близо две години преди тържественото откриване на завода (28 април 1963 г.). За образец е използвана чешка конструкция. През 1962 г. започва серийното им производство и през м. март с. г. е направен износ на първата пратка от 28 електротелфери за Полша.

Производство

„Подемкран“ АД произвежда индустриални кранове, леки кранови системи, въжени телфери, верижни телфери, процесни и тежки кранове, аксесоари за подем, инженерни съоръжения.

Дестинация Успех

Евгени Станчев от „Подемкран“ АД е един от 20-те съвременни габровски предприемачи, които се включиха с видеоинтервю в проекта „Дестинация Успех. П.К. 5300“ на Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово. Проектът се реализира по Програма "Младежки дейности" с финансовата подкрепа на Община Габрово. Гледайте видеоинтервюто в сайта biz.gabrovo.net.

Източници

www.podemcrane.com

Даниела Цонева. Габровските квартали - родени от пътя, закърмени от реката