Помощно училище "Николай Палаузов"

От Gabrovowiki
Помощно училище "Николай Палаузов". Изображение: ПУ "Николай Палаузов"
Обща информация
Основаване Няма данни към момента
Вид Помощно училище
Директор Анелия Александрова
Уебсайт palauzovschool.info
Електронна поща palauzovschool@abv.bg
Телефон 066/80 56 56
Адрес ул. "Николай Палаузов" 3
Емблема Няма данни към момента
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

В училище "Николай Палаузов" се обучават деца със специални образователни потребности.

Училището днес

Дейността на училището е насочена към обучение и възпитание, осигуряващи успешна социална интеграция и професионална реализация; подготовка за интегриране на деца в общообразователна среда. Училището извършва диагностична, консултативна и рехабилитационна дейност.

Училището осигурява подкрепяща среда: достъпна архитектурна среда; екип от специалисти - специални педагози, лoгопед и психолог, който извършва оценка на образователните потребности, проследява динамиката в развитието на децата със специални образователни потребности и разработва индивидуални образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие; обучение по индивидуални програми.

Източници

palauzovschool.info