Пройновци

От Gabrovowiki

На изток от кв. Радичевец и на север от Бичкинята се намира Пройновци. Квартал на Габрово от 1971 г.