Професионална гимназия по строителство

От Gabrovowiki
Професионална гимназия по строителство. Изображение: pgsga.prosoftgb.com
Обща информация
Основаване 1959 (1963) г.
Вид Професионална гимназия
Директор Величко Велков
Уебсайт www.pgsga.prosoftgb.com
Електронна поща pgs_gabrovo@abv.bg
Телефон 066/80 33 67
Адрес кв. Сирмани, ул."Равнец" 1
Емблема Няма данни към момента
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Професионалната гимназия по строителство в Габрово е създадена като професионално училище през 1963 г.

История

С решение на ОНС - гр.Габрово на 01.09. 1959 г. в с. Етъра, сега квартал на Габрово, се открива едногодишна школа за подготовка на строителни кадри. Същата е настанена в старото училище на селото. За обучение са приети 28 курсиста зидаро-мазачи, 60 курсиста строително дърводелство и арматура, 28 курсиста мазачи . Общо 116 курсиста, разпределени в 4 паралелки. Директор на училището е Боньо Иванов Георгиев.

През 1960 г. учителският колектив взема решение и заедно с курсистите започват изграждането на собствена училищна сграда в кв.Борово, гр.Габрово. При строежа през 1960/61г. по-голямата част от изкопните работи се извършват ръчно, поради липса на машини.

През 1963/64г.на мястото на школата е изградено професионално училище с двугодишен срок на обучение към Министерството на строежите и архитектура.

До1965/66г. в училището се обучават ученици по следните специалности:зидаромазачи, зидарокофражисти, мозайкаджии, арматуристи. През тази година се откриват нови специалности: монтьор на ел.инсталации в сгради, отоплителни и климатични инсталации и водопровод и канализация.

През 1971/72г. - за първи път е разкрита средна паралелка - ел.инсталации в сгради, която е предпоставка за прерастването на училището от ПТУ в СПТУ.

От учебната 1974/75 училището е трансформирано от ПТУ в СПТУ по сградостроителство, през следващата учебна година е преименувано в СПТУ по индустриално строителство.

През учебната 1994/95 г. се навършват 35 години от създаването на училището. За първи път се открива прием за четиригодишен срок на обучение /техникумска паралелка/ по специалност "Строителство и архитектура".

Гимназията днес

От април 2003г. училището е преобразувано в Професионална гимназия по строителство.

Днес учениците от училището провеждат своите учебни практики по обекти на водещите строителни фирми в региона, както и в учебните работилници в сградите на училището. Училището разполага с три компютърни кабинета, единият от които се използва за компютърно проектиране с Auto CAD.

От 08.07.2011 година Професионална гимназия по строителство – Габрово е асоцииран член на Камарата на строителите в България.

С решение от 13.09.2011 г. на Габровски окръжен съд, в ПГС - гр. Габрово е учредено училищно настоятелство. За първи път в него участват всички фирми, членуващи в Камарата на строителите в България.

Източници

www.pgsga.prosoftgb.com

www.pgsgabrovo.dir.bg

Цонева, Даниела. Габровските квартали. Родени от пътя, закърмени от реката. Габрово, 2001, с. 98