Радичевец

От Gabrovowiki

Радичевец е разположен по десния бряг на р. Янтра. Граничи на север с кв. Йонковото (при ул. „Тотю Иванов“), на юг с кв. Бичкиня (при бившия завод за пластмасови изделия „Капитан дядо Никола“), на изток с кв. Пройновци, а на запад и югозапад негова естествена граница е коритото на р. Янтра.