СОУ "Отец Паисий"

От Gabrovowiki
СОУ "Отец Паисий". Изображение: СОУ "Отец Паисий" (Facebook)
Обща информация
Основаване 1983 г.
Вид Средно общообразователно училище
Директор Грета Найденова
Уебсайт sites.google.com/site/souotecpaisiigabrovo
Електронна поща sou_otecpaisii@abv.bg
Телефон 066/80 82 03
Адрес кв. "Трендафила", ул. "Венец" 7
Емблема Няма данни към момента
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

СОУ „Отец Паисий“ е едно от средните общообразователни училища в Габрово, най-новото по времето на създаването си. От 1983 до 1990 г. носи името „Георги Димитров“.

История

Училището отваря врати на 15 септември 1983 г. в квартал "Трендафила" под името XII ОУ "Георги Димитров". Това е най-новото по време на създаването си училище в Габрово. В него започват да учат 1286 ученици в 40 паралелки, обучавани от 72 учители. Директор на училището е Пенка Тодорова, а за заместник директори Румяна Петкова и Пенчо Пенчев. Само в първи клас има 7 паралелки.

На 15 септември 1985 г. ХІІ ОУ прераства в ЕСПУ (Единно средно политехническо училище) “Георги Димитров“. За първи път има прием в ІХ клас. В училището учат 1519 ученика в 48 паралелки.

През учебната 1990/1991 г. училището се преименува в СОУ “Отец Паисй“. То е най-голямото училище в областта с 65 паралелки.

На 1 ноември 1993 г. е отбелязан Десетгодишният юбилей от откриването на училището. От 1994 г. директор на училището е назначена София Инджова, а помощник директори са Веселин Милчев, Магдалена Стефанова, Николай Тодоров и Грета Найденова.

През 2003/2004 година ръководството на училището е в състав: директор Георги Маринов с помощник директори Грета Найденова и Веселин Милчев. От октомври 2008 г. директор на СОУ "Отец Паисий" е Грета Найденова с помощник-директори Галя Ковачева и Веселин Милчев.

През февруари 2000 г. екип на ООН и ЕнЕфект дава изключително висока оценка на провежданата училищна енергийна политика във връзка с участие в пилотния проект "Реконструкция за повишаване енергийната ефективност в СОУ "Отец Паисий" с ремонт на стойност 44 000 долара.

През 2003 г. Общински съвет - Габрово присъжда Почетния знак на Габрово на директора на училището г-жа София Инджова за значителен принос в образователното дело и постигнати добри резултати във взаимодействието между учители, ученици и родители.

Обучение

Броят на паралелките в първите години достига до буква „К“. От учебната 1997/1998 г. започва прием в първи клас в специализираните паралелки по плуване и народни танци. Учебната 1989/1990 г. поставя началото на „златното десетилетие“ на специализираните паралелки по български език и литература, математика, музика, спорт - първоначално в ІV, а след това и в V клас.

През 1992/1993 г. се дипломира първият випуск ХІ клас. Поставя се начало на традицията да се засажда дърво от завършващите. От учебната 2010/2011 г. учениците, приети след VІІІ клас, по желание могат да получат професионална подготовка към лицензиран учебен център.

Извънкласни дейности

През учебната 1985/1986 г. работят 15 научни, 16 технически и 15 спортни секции. Проведени са повече от 150 похода, излети, екскурзии.

Към училището през годините има различни форми на извънкласни дейности: детски приказен театър „Патиланци“, преименуван в „Смехоранчета“; група за народни песни „Славейче“ - в периода 1995-2011 г.; състав за народни танци „Хорце“ - съществувал до 2003 г.

Учениците редовно участват в математически състезания: „Математика, здравей“, „Черноризец Храбър“, „Иван Салабашев“,Коледен математически турнир, „Европейско кенгуру“; в международни,национални и регионални конкурси за есе и рисунка; спортни турнири.

Успехи на учениците

Учениците от СОУ "Отец Паисий" редовно получават признания за своите успехи. Над 140 ученици са вписани в почетната книга на Община Габрово „Дарования и постижения“. В годишните алманаси по Проект “Награди за успелите деца на България“ на Фондация „Димитър Бербатов“ са вписани 21 ученици. Само за две години първи кръг по Проект “1000 стипендии“ на Фондация „Комунитас“ преминават 9 ученици. През учебната 2011/2012 г. училищният отбор по хандбал е шампион на Р България на ученическите игри при момичетата V – VІІІ клас.

Училищната сграда

Проектът за сградата е разработен от "Главопроект" - Софияот архитектите Румен Михайлов и Мая Мончева през 1979 година ие осъществен от1980 година до 1983 година. Сградата е проектирана за проектирана за 1050 ученици.

Училището е с 5 корпуса, в които са разположени 33класни стаи, 10 кабинета, 3 учебни работилници, 2 физкултурни салона и плувенбасейн. Застроеният обем е 46 540 куб. м., а разгъната застроената площ - 12850 кв. м. В откритата спортна база има хандбално, две баскетболни, еднофутболно и три за народна топка игрища, площадка за обучение по безопасност надвижение по пътищата и ученици велосипедисти, разположени на 26 825 кв.м площ.

През учебната 2011/2012 г. е извършено цялостно външно и частично вътрешно реновиране по проект на Община Габрово.

Източници

sites.google.com/site/souotecpaisiigabrovo

Цонева, Даниела. Габровските квартали. Родени от пътя, закърмени от реката. Габрово, 2001, с. 102