СОУ "Райчо Каролев"

От Gabrovowiki
Файл:Sou-raicho-karolev.JPG
СОУ "Райчо Каролев". Изображение: СОУ "Райчо Каролев"
Обща информация
Основаване 1976 г.
Вид Средно общообразователно училище
Директор Снежана Сидерова
Уебсайт raichokarolev.com
Електронна поща sou_rkarolev@mail.bg
Телефон 066/80 70 87
Адрес ул. "Любен Каравелов" 48
Емблема Няма данни към момента
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

СОУ "Райчо Каролев" е едно от средните общообразователни училища в Габрово, от 1976 до 1991 г. носи името "Таня Карпинская".

История

Училището е открито в началото на учебната 1976/1977 г. като XI основно училище „Таня Карпинская”. В съответствие с Правилника на Министерството на народната просвета за общообразователните училища от учебна 1990/1991 г. е преобразувано в средно общообразователно. По предложение на учителската колегия и с решение на Временния изпълком на Общински съвет – град Габрово от 1991 г. приема името на бележития народен просветител Райчо Каролев.

Училището днес

През 2009 година училището е с обновена сграда по проект „Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчиво развитие на община Габрово” по договор за безвъзмездна помощ, финансиран от ОП „Регионално развитие”. Сградата на училището е санирана. Изградени са съвременни и модерни спортни площадки.

През учебната 2011/2012 година в училището се обучават 662 ученика, разпределени в 28 паралелки. За всеки клас има самостоятелна класна стая. Училището разполага с 8 специализирани учебни кабинета.

В училището има „Ресурсен кабинет” за индивидуална работа с деца със специални образователни потребности. Кабинетът е изграден с доброволчески труд на учителите и е оборудван от дарители на училището.

СОУ “Райчо Каролев” е средищно училище, което разполага с два училищни автобуса. Учениците от начален етап и всички пътуващи ученици са обхванати в целодневна организация на учебния ден. От създаването на училището в сградата има един корпус, който е предназначен за училищен стол и оборудвана кухня към него.

Успешният учебно–възпитателен процес е подпомогнат с разнообразни дейности по национални програми и различни проекти: „С грижа за всеки ученик”; „Мога”; „Кариерно развитие”; „Различни хора, една Европа”. Спортът в училището е застъпен като необходим и много важен елемент от цялостната дейност, с цел повишаване физическата дееспособност, развитие на двигателната активност на учениците, и формиране на устойчива личностна потребност от занимания със спорт.

Успехи на учениците

Учениците на СОУ "Райчо Каролев" са първенци в редица общински, национални и международни състезания. Гордост за училището е отборът хандбал – национален шампион за 2009 г., взел участие в световното първенство през 2009/2010 година в гр. Брага, Португалия.

Източници

www.raichokarolev.com

Цонева, Даниела. Габровските квартали. Родени от пътя, закърмени от реката. Габрово, 2001, с. 62