Сирмани

От Gabrovowiki
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Квартал на Габрово, разположен южно от парка Баждар. Обявен за квартал през май 1957 г.

Възникване и ранно развитие

Произходът на името му се свързва с личното име Сирма, Сирман, превърнало се впоследствие в родово име и в прякор – Сирманови, Сирманеца. Липсват данни за началото на неговото създаване, но съществуването му през 19 в. е неоспоримо.

Известни личности

През 1840 г. в Сирманите се ражда Сава Илиев Сирманов, учител, общественик и политически деец. Председател на Габровския градски съвет, избран януари 1878 г., участва в Учредителното събрание от 1879 г. като делегат от квота по звание.

Нова история

Днешният облик на кв. Сирмани се налага с новото жилищно строителство, със студентските общежития. По архитектурен и застроителен проект се предвижда в квартала да се дооформи, като продължение от Баждар, студентското градче. Изградени са само три корпуса, сред които се издига и най-голямото студентско общежитие в Габрово.

През лятото на 1982 г. от сградите на братя Калпазанови в Падало е преместен в кв. Сирмани Дома за деца и юноши, създаден по предписание на Министерството на труда и социалните грижи през 1948 г.

В кв. Сирманите се намират още Териториалният информационно-изчислителен център и Статистическото управление на област Габрово, които обитават една и съща сграда.

Източници

Цонева , Д. Габровските квартали. Родени от пътя, закърмени от реката. Габрово, 2001, 97-98.