Тотю Антипов

От Gabrovowiki
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Тотю Антипов Койчев (ок.1830 г., Габрово - 13 април 1899 г., Габрово) – кожар и търговец, един от най-големите габровски дарители.

Кожарска дейност

Обучава се на кожарския занаят заедно с брат си Иван в работилницата на бащата Антип Койчев. Т. Антипов успява да реализира своя производствено-търговска дейност, с активно присъствие сред значимите производители-кожари и търговци в Габрово през втората половина на ХIХ век. Развива кожарско производство, което прераства в манифактура.

Търговска дейност

В делови връзки с еснафи и еснафски организации, с търговци и фирми от над 30 селища в българските земи и извън тях, лично осъществява контактите със своите партньори от населени места в различни географски райони – Варна, Казанлък, Плевен, Тетевен, Сливен, Свищов, Русчук (дн. Русе), Рахово (дн. Оряхово), Ловеч, Едирне (дн. Одрин), Лом, Ески Загра (дн. Стара Загора), Пирдоп, Търново, Филибе (дн. Пловдив), Видин, Карлово, Сопот, Силистра, Тутракан, Ряховица (дн. Горна Оряховица), Карнобат. Осигурява сурови кожи основно от внос чрез лични доставки или на неговите съдружници и помощници. Пътува във Влашко (Галац, Турну Северин), в Цариград, Едирне, Дедеагач и Одеса, в Сърбия, Австрия. Свързва се в стопански взаимоотношения с крупната търговска къща "Христо П. Тъпчилещов", създадена от видната калоферска фамилия Тъпчилещови.

Дарителска дейност

Един от значимите благодетели в Габрово. Според завещанието му от 16 ноември 1896 г. имуществото му в текуща стойност възлиза на около 85 хил. лв. (по тогавашен курс). През есента на 1872 г. предоставя волна помощ от 182 гроша за доизкарване сградата на Габровското училище. На габровската библиотека “Априлов-Палаузов” дарява 6 500 лв., а на четирите църкви в Габрово завещава по 800 лв.

Източници

Габрово след Освобождението. Спомени от Константин Вапцов. София, Фондация за българска литература, 2012, с. 141

Цонева, Даниела. Търговски връзки на Габрово с Русия в края на ХVIII – ХIХ век. - Годишник на музеите от Северна България. Т. ХХ. В. Търново, издат. „ПИК”, 1995, 205-222; Габровските търговци в годините на войната (1877 – 1878 г.). В. Сборник 120 години от освобождението на Габрово. Т. III. Габрово, Исторически музей – Габрово, 1997, 102-112; Търговски връзки между Габрово и Русе през ХIХ век. - Алманах за историята на Русе. Т. 2. Русе, издат. „Държавен архив” – Русе, 1998, 135-142; Русев, Ив. Фирми и манифактури в Сливенско - Котленския район през Възраждането. В. Търново, издат. „Фабер”, 1996, 58, 59, 119-120; Цонева, Д. Габровският табак Тотю Антипов и развитието на пазарните отношения през втората половина на ХІХ век (по документи, съхранявани в РИМ-Габрово). – Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще. Т. 4. Габрово, АЕК-Етър, 2009, с. 118-146.