Търсиите

От Gabrovowiki

Квартал Търсииите е разположен в подножието на възвишението Градище. Граничи на запад с квартал Монев дол. Квартал на Габрово от 1971 г.