ПМГ "Академик Иван Гюзелев"

От Gabrovowiki
Природоматематическа гимназия. Изображение: ПМГ
Обща информация
Основаване 1972 г.
Вид Профилирана гимназия
Уебсайт www.pmg-gabrovo.bg
Електронна поща pmg_gab@abv.bg
Телефон 066/80 82 46
Адрес ул. "Елин Пелин" 2
Емблема Няма данни към момента
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Природоматематическата гимназия в Габрово носи името на известния габровски просветител и учител от Възраждането и следосвобожденската епоха акад. Иван Гюзелев. Създадена е през 1972 г.

История

Училището е открито като Математическа гимназия със Заповед №1957/02.06.1972г. на Министерството на народната просвета. За директор на гимназията е назначен Вергил Димитров.


Първите учебни занятия започват на 15.09.1972 г.с прием общо на 289 ученика. От есента на 1982 г. гимназията е настанена всегашната училищна сграда в квартал Радичевец. Тук става възможно откриванетона специализирани кабинети, между които компютърните са водещи.

През годините гимназията е ръководена от: 1972-1992 – Вергил Димитров ; 1992-1999 – Йордан Ташков; 1999-2001 – Донка Жекова; 2001-2007 – Йордан Ташков; от 2007 г. – Цветана Кюмюрджиева.

През 1984 година гимназията се преименува в Природоматематическа.

Гимназията днес

Гимназията е отличена с Международна награда за постигане на качеството (IQS) в Златна категория на Business Initiative Directions през май 2013 г. От януари 2014 г. училището е лицензиранa Майкрософт ИТ Академия и акредитиран oбучителен център на Microsoft за област Габрово.

Мисията на ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ е свързана с утвърждаване на хуманен и градивен дух, развитие на индивидуалните способности на даровитите деца в областта на математиката,компютърните и природните науки.

Учебна дейност и профили

Гимназията предлага профилирано обучение с интензивно изучаване на английски и немски език в профил „Природоматематически“ с първи профилиращ предмет:

  • Математика
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Биология и здравно образование.

През учебната 2013-2014 година в ПМГ се обучават 590 ученици в 25 паралелки от 5 до 12 клас.

Извънкласни дейности

Училището предлага: училищна хорова формация, театрално студио „Движение“, школи по математика и информатика.

Най-значимите проекти и програми, по които гимназията работи са:

  • УСПЕХ – през учебната 2013-2014 год. в програмата за обхванати 207 ученика в 15клуба по 7 области на извънкласна дейност;
  • Национална програма „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“;
  • „Обединяване на училищната общност за подобряване на околната среда“;
  • „Превенция за безопасност и здраве при работа“.

Успехи на учениците

Учениците от Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ е доказан чрез завоюваните призови места от национални и международни олимпиади и конкурси по математика, компютърни науки, физика, химия и биология. През учебната 2013/2014 г. ученикът Радослав Филипов от 11-а клас извоюва златен медал на Национално състезание по физика.

Материална база

Сградата е обновена по проект на Община Габрово „Осигуряване на ефективна общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчиво развитие на Община Габрово“. Цялостно обновени са физкултурният комплекс и плувният басейн. Изградена е открита спортна площадка с изкуствена настилка. Училището разполага със 7 компютърни зали, едната от които е със система HP MuliSeat, а другата с интерактивна учебна дъска. Изцяло е подменено оборудването на класните стаи по проект ма МОН.

Източници

pmg-gabrovo.bg

Цонева, Даниела. Габровските квартали. Родени от пътя, закърмени от реката. Габрово, 2001, с. 93