Разум Андрейчин

От Gabrovowiki
Статията е отпечатана в "Априловски свод", Научноинформационен център "Българска енциклопедия" при БАН, Петрана Колева, 2009 г.
Обща информация
Роден 9 април 1911, Габрово
Починал 26 септември 1997, София
Дейност физик
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Основател и директор (1963—1967) на Централната лаборатория за агрофизически изследвания при Академията на селскостопанските науки в София. Завеждащ Катедрата по физика във ВМЕИ (днес Технически университет) в Габрово (1974—1978).

Биография

Разум Екимов Андрейчин (9 април 1911, Габрово — 26 септември 1997, София) — български физик. Син на Еким Андрейчин. Завършва Априловската гимназия (1929, първенец на випуска) и физика в Софийския университет (1933). Като ученик работи дейно във въздържателното дружество „Подем“, стенографското „Полет“ (избиран е за негов секретар и началник на стенографското му бюро), в туристическото дружество.

Научна дейност

Асистент в Софийския университет (1937—1947), доцент (1947); старши научен сътрудник (1947) и завеждащ Секцията по аморфни и стъклообразни полупроводници в Института по физика на твърдото тяло при БАН (1963—1976). Професор (1963). Основател и директор (1963—1967) на Централната лаборатория за агрофизически изследвания при Академията на селскостопанските науки в София. Завеждащ Катедрата по физика във Висшия машинно-електротехнически институт (днес Технически университет) в Габрово (1974—1978). Работи върху фотоволтаични явления в полупроводници и диелектрици, аморфни и стъклообразни полупроводници и тяхното фотоелектретно състояние, приемници на светлината и ултравиолетова фотометрия. Заедно с Георги Наджаков открива явлението фотоволтаичен ефект при диелектрици и полупроводници, признат като ефект на Наджаков—Андрейчин. Автор на повече от 90 научни публикации.

Източници

Априловски свод. Съст. Петрана Колева. София, Научноинформационен център "Българска енциклопедия", 2009, с. 26-27